Field learning outcome data:
Code:
BM1A_K03
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu