Field learning outcome data:
Code:
CB1A_U01
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Reference to ALO: