Field learning outcome data:
Code:
CB1A_U08
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
Reference to ALO: