Field learning outcome data:
Code:
CB1A_U09
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
Reference to ALO: