Field learning outcome data:
Code:
CB1A_K11
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie inżyniera
Reference to ALO: