Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W02
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych
Reference to ALO: