Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W04
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
Reference to ALO: