Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W05
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
Reference to ALO: