Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W07
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
Reference to ALO: