Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W08
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej
Reference to ALO: