Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W09
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
posiada niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
Reference to ALO: