Field learning outcome data:
Code:
CE1A_W10
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
Reference to ALO: