Field learning outcome data:
Code:
CE1A_U02
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
Reference to ALO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne