Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K02
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób