Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K08
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób