Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K09
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej
Reference to ALO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • T1A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały