Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W03
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
Reference to ALO:
 • T1A_W02
  ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
 • T1A_W03
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W04
  ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_W06
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych