Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W10
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
Reference to ALO: