Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W13
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej niezbędną do tworzenia schematów maszyn i urządzeń
Reference to ALO: