Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W14
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę z zakresu budowy komputerów, podstaw programowania oraz zna internetowe techniki wyszukiwania informacji
Reference to ALO: