Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W15
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów
Reference to ALO: