Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W16
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę z zakresu działania maszyn elektrycznych, elektrycznych systemów pomiarowych, zna podstawowe techniki i przyrządy kontrolno-pomiarowe
Reference to ALO: