Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W20
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów
Reference to ALO: