Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W21
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Reference to ALO: