Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W22
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Reference to ALO: