Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W23
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Reference to ALO: