Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U07
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
Reference to ALO: