Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U08
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
Reference to ALO: