Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U09
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki
Reference to ALO: