Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U12
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
Reference to ALO: