Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U15
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych
Reference to ALO: