Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U16
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.
Reference to ALO: