Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U19
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Posiada umiejętność zaprojektowania prostego obiektu inżynierskiego i procesu technologicznego
Reference to ALO: