Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U20
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Reference to ALO: