Field learning outcome data:
Code:
IM1A_K02
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Reference to ALO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy