Field learning outcome data:
Code:
IM1A_K03
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Reference to ALO: