Field learning outcome data:
Code:
IM1A_K05
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Reference to ALO: