Field learning outcome data:
Code:
EN1A_W11
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów