Field learning outcome data:
Code:
KL1A_W16
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Zna główne zależności pomiędzy społeczeństwem a kulturą i posiada wiedzę na temat roli języka w kształtowaniu się społeczeństwa i kultury.
Reference to ALO:
  • H1A_W09
    ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  • S1A_W09
    ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji