Field learning outcome data:
Code:
KL1A_U03
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
Reference to ALO:
  • H1A_U03
    umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego