Field learning outcome data:
Code:
KL1A_U05
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
Reference to ALO:
  • H1A_U04
    potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych