Field learning outcome data:
Code:
KL1A_K05
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania.
Reference to ALO:
  • H1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role