Field learning outcome data:
Code:
KL1A_K08
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.
Reference to ALO:
  • H1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy