Field learning outcome data:
Code:
KL1A_K09
Covered field of study:
Cultural Studies
Learning outcome:
Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
Reference to ALO:
  • H1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • S1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu