Field learning outcome data:
Code:
EN1A_U01
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
potrafi rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi
Reference to ALO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne