Field learning outcome data:
Code:
EN1A_K03
Covered field of study:
Energy Engineering
Learning outcome:
ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu