Field learning outcome data:
Code:
BG1A_U02
Covered field of study:
Civil Engineering
Learning outcome:
Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.
Reference to ALO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich