Field learning outcome data:
Code:
BG1A_K03
Covered field of study:
Civil Engineering
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
Reference to ALO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje