Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Student zna opis matematyczny stanu naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcji poddanych działaniu obciążeń eksploatacyjnych.
Connections with FLO:
 • EN1A_W01
  zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki, w tym procesów dynamicznych ciągłych i dyskretnych
 • EN1A_W02
  rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie oraz zna prawa fizyczne związane z techniką i życiem codziennym
 • EN1A_W11
  zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
 • EN1A_W10
  Rozumie procesy korozyjne, właściwości materiałów i zasady ich doboru w energetyce