Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Student umie projektować części maszyn i elementy konstrukcji w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację.
Connections with FLO:
  • EN1A_U01
    potrafi rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi
  • EN1A_U08
    potrafi dobrać części i elementy maszyn uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne